מן התקשורת

חברת מטרה במרדף ברחבי אירופה בפרשיה המכונה "הרב הנוכל"

חברת מטרה במלחמה הבלתי פוסקת בזייפני המוסיקה ובמפרי זכויות אחרים

מגזין מעריב בוחר בצביקה מנולוביץ וחברת מטרה כגורמים משפיעים בחברה הישראלית

צביקה מנולוביץ וחברת מטרה בפעילות עלומות מעבר לים

להתייעצות דיסקרטית עם צוות המומחים במטרה צור קשר

בחירת התיקים, הפרויקטים והלקוחות
במטרה הנה סלקטיבית ובררנית ואין אנו מתחייבים מראש לטפל בכל מקרה