מודיעין עיסקי
מודיעין מבצעי

אחד הכלים המשמעותיים בהשגת יעדי משימה/
פרויקט/ חקירה.

אחד הכלים המשמעותיים בהשגת יעדי משימה/ פרויקט/ חקירה.

במודיעין המבצעי משתמשים תוך כדי סנכרון ביכולות המבצעיות הקיימות במטרה :

• צוותי מעקב
• איסוף טכנולוגי
• שמוש במקורות אנוש (יומינט)
• חקירות ותשאולים סמויים חלקם תחת
   כיסוי
• ניתוח והערכה תוך כדי קבלת המודיעין
  הגולמי המתקבל מהפעילויות השונות.
• מודגש – קבלת החלטות בכל זמן נתון
  ובהתאם לצרכי הלקוח.

פעילות סוכנות מטרה

לונדון – הונג קונג – דלהי שייכות – 2015 – מודיעין עסקי, מודיעין מבצעי.

בתחילת שנת 2013 נחשפה בלונדון אחת מפרשיות ההונאה הגדולות באנגליה. החשד הראשוני הועלה כנגד בני משפחה שמוצאה מהודו ונחשבה עמידה ובעלת קשרים עסקיים חובקי עולם.

הנפגע העיקרי בפרשייה זו היה בנק גרמני מוביל בעולם.

במהלך מספר חודשים פעלו השלטונות בבריטניה ו-3 משרדי חקירות מקומיים לחשיפה של רשת מורכבת ומסועפת של אנשים וחברות שעמדו מאחורי ההונאה.

בתחילת 2015 גויסה מטרה למאמץ החקירתי על ידי חברת יעוץ המשמשים כנציגי הבנק המרכזי. מטרה פעלה במספר גזרות במבצע מודיעיני מורכב רגיש לעתים תחת איומים וסכנה פיזית לאנשים.

אנשי מטרה סייעו בחשיפה של חלק נרחב מאנשי הרשת וסייע באיתור נכסים בערכים של עשרות רבות של מיליוני פאונד. חלק מהפעילות שלנו נעשה בשיתוף פעולה עם יחידות ממשלתיות מקומיות.

אנשי מטרה שמשו בהמשך כעדים מומחים במשפט שהתנהל בבית המשפט בלונדון.

הפרשייה זכתה להד תקשורתי וכונתה בתקשורת המקומית: פרשיית רסטוגי.

מודיעין עיסקי
מודיעין מבצעי

פעילות סוכנות מטרה
לונדון - הונג קונג - דלהי שייכות - 2015 - מודיעין עסקי, מודיען מבצעי

בתחילת שנת 2013 נחשפה בלונדון אחת מפרשיות ההונאה הגדולות באנגליה. החשד הראשוני הועלה כנגד בני משפחה שמוצאה מהודו ונחשבה עמידה ובעלת קשרים עסקיים חובקי עולם.

הנפגע העיקרי בפרשייה זו היה בנק גרמני מוביל בעולם.

במהלך מספר חודשים פעלו השלטונות בבריטניה ו-3 משרדי חקירות מקומיים לחשיפה של רשת מורכבת ומסועפת של אנשים וחברות שעמדו מאחורי ההונאה.

בתחילת 2015 גויסה מטרה למאמץ החקירתי על ידי חברת יעוץ המשמשים כנציגי הבנק המרכזי. מטרה פעלה במספר גזרות במבצע מודיעיני מורכב רגיש לעתים תחת איומים וסכנה פיזית לאנשים.

אנשי מטרה סייעו בחשיפה של חלק נרחב מאנשי הרשת וסייע באיתור נכסים בערכים של עשרות רבות של מיליוני פאונד. חלק מהפעילות שלנו נעשה בשיתוף פעולה עם יחידות ממשלתיות מקומיות.

אנשי מטרה שמשו בהמשך כעדים מומחים במשפט שהתנהל בבית המשפט בלונדון.

הפרשייה זכתה להד תקשורתי וכונתה בתקשורת המקומית: פרשיית רסטוגי.

מודיעין עיסקי
מודיעין מבצעי

אחד הכלים המשמעותיים בהשגת יעדי משימה/
פרויקט/ חקירה.

במודיעין המבצעי משתמשים תוך כדי סנכרון ביכולות המבצעיות הקיימות במטרה :

• צוותי מעקב
• איסוף טכנולוגי
• שמוש במקורות אנוש (יומינט)
• חקירות ותשאולים סמויים חלקם תחת כיסוי
• ניתוח והערכה תוך כדי קבלת המודיעין הגולמי המתקבל מהפעילויות השונות.
• מודגש – קבלת החלטות בכל זמן נתון
  ובהתאם לצרכי הלקוח.

להתייעצות דיסקרטית עם צוות המומחים במטרה צור קשר

בחירת התיקים, הפרויקטים והלקוחות
במטרה הנה סלקטיבית ובררנית ואין אנו מתחייבים מראש לטפל בכל מקרה