ביקורת חקירתית

חברת מטרה ליוותה כמה מהגופים העסקיים המובילים
בארץ, להם סניפים ברחבי העולם בסיוע יעוץ ופקוח על
פרויקטים שעסקו בביקורת הפנים, עבירות זליגת
מידע, הונאות, גניבות ממעביד, קבלת שוחד וכדומה.

חברת מטרה מתמחה מזה שנים בסיוע ליווי פיקוח ויעוץ למבקרי הפנים של חברות מובילות במשק הישראלי לשלוחותיהן השונות בארצות מעבר לגבולות המדינה.

בפועל אנשי מטרה מסייעים למבקרי הפנים "לתרגם" את סימני השאלה ו/או חשדות שעולים במהלך הביקורות לתחקיר מקצועי ואיסוף ראיות.

לא פעם, במהלך ביקורת, עולה למבקרי הפנים במהלך ביקורת עולה למבקרי הפנים / חוץ חשד כלשהו, לעתים רק בשלב הראשוני שלו, לעבירות שנעשו על ידי עובדי החברה (עובדים, ספקים, מנהלים וכדומה) אולם אין בידם את הכלים לתרגם חשדות אלו לכלל ממתאים ברורים.

בשלב הזה אנשי מטרה בשיתוף פעולה מלא עם המבקרים ועם הגורמים האחראים בחברה מגבשים דרך פעולה לתחקור ולאיסוף הראיות הנדרשות.

הפעילות של מטרה כוללת: איסוף מודיעיני מקדים על החשוד/ים. חקירות סמויות, חקירות פרונטליות ו/או כל פעילות חקירתית/מודיעינית נדרשת על מנת לתרגם את החשד לכלל ממצאים וראיות.

השלב הזה של החקירה נעשה בהתייעצות רציפה עם הגורמים האחרים בחברה על מנת לוודא שלא יגרם כל נזק ישיר ו/או עקיף לפעילות השוטפת בחברה כתוצאה מהליך חקירתי זה.

שיתוף פעולה של מבקר חוץ/פנים עם חברת חקירות איכותית משדרגת הלכה למעשה את הביקורת הם בתרגום סימני שאלה לכדי ראיות וממצאים ברורים והן באיכות ההמלצות המוגשות בסיום הביקורת להנהלת החברה.

פעילות סוכנות מטרה
ארגנטינה – 2017-2019 – ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית פנימית שנעשתה באחת מסניפיה של חברה בינלאומית בתחום הטכנולוגיה (חברה הנסחרת בנאסד"ק) העלתה חשדות ראשוניים לאי סדרים ואי בהירות בנושא התנהלות המנהלים במקום. רואי החשבון לא ידעו בשלב זה לתרגם את הסימנים.

› אי הבהירות הובילה את אנשי מטרה להתלוות למבקרי הפנים של החברה בביקורת רחבה לרוחב כל סניפי החברה ביניהם: ארגנטינה, מקסיקו, סלובקיה ומספר יעדים נוספים.

פעילות אנשי מטרה נעשתה בסמוי "ובכיסוי" של פעילות ביקורת הפנים, תוך כדי שיתוף פעולה מלא ומתואם עם אנשי הביקורת.

› במהלך הפעילות שנמשכה כ-17 חודשים חודשים תירגמו הלכה למעשה חוקרי מטרה את החשדות לידי ראיות מבוססות ונחשפו מקרים לא מעטים בהם היו חריגות שגבלו בתחום הפלילי ביניהם: גניבות ממעביד, זליגת מידע, הונאות ואף קבלת שוחד. הממצאים המחשידים הגיעו עם הדרגות .הגבוהות של הסניפים המקומיים.

› הממצאים והראיות הועברו להנהלת החברה לשם בקרת נזקים.

ביקורת חקירתית

פעילות סוכנות מטרה
ארגנטינה – 2017-2019 – ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית פנימית שנעשתה באחת מסניפיה של חברה בינלאומית בתחום הטכנולוגיה (חברה הנסחרת בנאסד"ק) העלתה חשדות ראשוניים לאי סדרים ואי בהירות בנושא התנהלות המנהלים במקום. רואי החשבון לא ידעו בשלב זה לתרגם את הסימנים.

› אי הבהירות הובילה את אנשי מטרה להתלוות למבקרי הפנים של החברה בביקורת רחבה לרוחב כל סניפי החברה ביניהם: ארגנטינה, מקסיקו, סלובקיה ומספר יעדים נוספים.

פעילות אנשי מטרה נעשתה בסמוי "ובכיסוי" של פעילות ביקורת הפנים, תוך כדי שיתוף פעולה מלא ומתואם עם אנשי הביקורת.

› במהלך הפעילות שנמשכה כ-17 חודשים חודשים תירגמו הלכה למעשה חוקרי מטרה את החשדות לידי ראיות מבוססות ונחשפו מקרים לא מעטים בהם היו חריגות שגבלו בתחום הפלילי ביניהם: גניבות ממעביד, זליגת מידע, הונאות ואף קבלת שוחד. הממצאים המחשידים הגיעו עם הדרגות .הגבוהות של הסניפים המקומיים.

› הממצאים והראיות הועברו להנהלת החברה לשם בקרת נזקים.

ביקורת חקירתית

חברת מטרה ליוותה כמה מהגופים העסקיים המובילים בארץ, להם סניפים ברחבי העולם בסיוע יעוץ ופקוח על פרויקטים שעסקו בביקורת הפנים, עבירות זליגת מידע, הונאות, גניבות ממעביד, קבלת שוחד וכדומה.

חברת מטרה מתמחה מזה שנים בסיוע ליווי פיקוח ויעוץ למבקרי הפנים של חברות מובילות במשק הישראלי לשלוחותיהן השונות בארצות מעבר לגבולות המדינה.

בפועל אנשי מטרה מסייעים למבקרי הפנים "לתרגם" את סימני השאלה ו/או חשדות שעולים במהלך הביקורות לתחקיר מקצועי ואיסוף ראיות.

לא פעם, במהלך ביקורת, עולה למבקרי הפנים במהלך ביקורת עולה למבקרי הפנים / חוץ חשד כלשהו, לעתים רק בשלב הראשוני שלו, לעבירות שנעשו על ידי עובדי החברה (עובדים, ספקים, מנהלים וכדומה) אולם אין בידם את הכלים לתרגם חשדות אלו לכלל ממתאים ברורים.

בשלב הזה אנשי מטרה בשיתוף פעולה מלא עם המבקרים ועם הגורמים האחראים בחברה מגבשים דרך פעולה לתחקור ולאיסוף הראיות הנדרשות.

הפעילות של מטרה כוללת: איסוף מודיעיני מקדים על החשוד/ים. חקירות סמויות, חקירות פרונטליות ו/או כל פעילות חקירתית/מודיעינית נדרשת על מנת לתרגם את החשד לכלל ממצאים וראיות.

השלב הזה של החקירה נעשה בהתייעצות רציפה עם הגורמים האחרים בחברה על מנת לוודא שלא יגרם כל נזק ישיר ו/או עקיף לפעילות השוטפת בחברה כתוצאה מהליך חקירתי זה.

שיתוף פעולה של מבקר חוץ/פנים עם חברת חקירות איכותית משדרגת הלכה למעשה את הביקורת הם בתרגום סימני שאלה לכדי ראיות וממצאים ברורים והן באיכות ההמלצות המוגשות בסיום הביקורת להנהלת החברה.

להתייעצות דיסקרטית עם צוות המומחים במטרה צור קשר

בחירת התיקים, הפרויקטים והלקוחות
במטרה הנה סלקטיבית ובררנית ואין אנו מתחייבים מראש לטפל בכל מקרה