חקירה פרטית
חקירה כלכלית ואיתור נכסים

חקירה כלכלית נועדה לאיתור נכסיו של אובייקט פרטי
,חברה, גוף עסקי וכדומה. החקירה הכלכלית היא אחד
מהכלים של החוקר הפרטי המסייע לחשיפה של רכוש
ונכסים, וכלי מודיעיני ראשוני לעמוד על מצבו הפיננסי
של אובייקט.

השימוש בחקירה הכלכלית מגוון ומסייע לממש חוב שנתן לו צו של בית משפט ו או צו אחר.

הפעילות בתחום החקירות הכלכליות נעשה במספר רבדים:
החל מהחקירה הכלכלית הבסיסית ועד העמקת הבדיקה לנכסים נסתרים בארץ ובחו"ל תחת אנשי וחברות קש, "הרמות מסך" לצורך הליך משפטי ולצרכים מגוונים.

בתוך מסגרת החקירות הכלכליות ניתן לכלול אף את חקירת  האשראי. גופים עסקיים וחברות עושים שימוש בכלי זה לעתים תכופות כשהם רוצים לאבטח עצמם לפני עסקה גדולה או מתן אשראי לספק לקוח וכדומה.

היתרון שבחקירת האשראי היא שהיא נעשית טרם היווצרות חוב ו/או הליך משפטי. שאז במקרה כזה, יש חשיבות רבה לפעולת גבייה זריזה ומקדימה את בעלי החוב האחרים. הלקוח יכול במיידית לממש חובו בהגשת ממצאי הדוח לבית המשפט ולהוצאה לפועל.

למטרה ניסיון רב שנים בביצוע חקירות אלו ברבדים שונים גם בארץ וגם ביעדים שמחוץ לגבולות המדינה.

פעילות סוכנות מטרה

פרשה רגישה שהחלה בישראל – 2005 חקירה פרטית, חקירה כלכלית ואיתור נכסים

נושא מעמד אישי ודיני משפחה, התרחב לפעילות מבצעית ומודיעינית באיתור נכסים מוסתרים של טייקון פיננסי שחולש על פעילות בינלאומית במספר יבשות.

הפעילות של אנשי מטרה בהתחקות אחרי הנכסים נעשתה במקביל במספר יעדי מקום ביניהם מדינות באפריקה שם התנהלה חלק מפעילותו העסקית של איש העסקים, שם הלכה למעשה חשפונו נכסים במאות מיליוני דולרים שהסתתרו תחת אנשי קש וחברות קש.

הפרויקט שכלל מגוון פעילויות מורכבות ועמוקות בתחום החקירות והמודיעין הסתיים בהליך בוררות בארץ בו הציגו אנשי מטרה את ממצאי החקירה.

חקירה פרטית
חקירה כלכלית ואיתור נכסים

פעילות סוכנות מטרה
פרשה רגישה שהחלה בישראל – 2005 חקירה פרטית, חקירה כלכלית ואיתור נכסים

נושא מעמד אישי ודיני משפחה, התרחב לפעילות מבצעית ומודיעינית באיתור נכסים מוסתרים של טייקון פיננסי שחולש על פעילות בינלאומית במספר יבשות.

הפעילות של אנשי מטרה בהתחקות אחרי הנכסים נעשתה במקביל במספר יעדי מקום ביניהם מדינות באפריקה שם התנהלה חלק מפעילותו העסקית של איש העסקים, שם הלכה למעשה חשפונו נכסים במאות מיליוני דולרים שהסתתרו תחת אנשי קש וחברות קש.

הפרויקט שכלל מגוון פעילויות מורכבות ועמוקות בתחום החקירות והמודיעין הסתיים בהליך בוררות בארץ בו הציגו אנשי מטרה את ממצאי החקירה.

חקירה פרטית
חקירה כלכלית ואיתור נכסים

חקירה כלכלית נועדה לאיתור נכסיו של אובייקט פרטי,חברה, גוף עסקי וכדומה. החקירה הכלכלית היא אחדמהכלים של החוקר הפרטי המסייע לחשיפה של רכושונכסים, וכלי מודיעיני ראשוני לעמוד על מצבו הפיננסישל אובייקט.

השימוש בחקירה הכלכלית מגוון ומסייע לממש חוב שנתן לו צו של בית משפט ו או צו אחר.

הפעילות בתחום החקירות הכלכליות נעשה במספר רבדים:
החל מהחקירה הכלכלית הבסיסית ועד העמקת הבדיקה לנכסים נסתרים בארץ ובחו"ל תחת אנשי וחברות קש, "הרמות מסך" לצורך הליך משפטי ולצרכים מגוונים.

בתוך מסגרת החקירות הכלכליות ניתן לכלול אף את חקירת  האשראי. גופים עסקיים וחברות עושים שימוש בכלי זה לעתים תכופות כשהם רוצים לאבטח עצמם לפני עסקה גדולה או מתן אשראי לספק לקוח וכדומה.

היתרון שבחקירת האשראי היא שהיא נעשית טרם היווצרות חוב ו/או הליך משפטי. שאז במקרה כזה, יש חשיבות רבה לפעולת גבייה זריזה ומקדימה את בעלי החוב האחרים. הלקוח יכול במיידית לממש חובו בהגשת ממצאי הדוח לבית המשפט ולהוצאה לפועל.

למטרה ניסיון רב שנים בביצוע חקירות אלו ברבדים שונים גם בארץ וגם ביעדים שמחוץ לגבולות המדינה.

להתייעצות דיסקרטית עם צוות המומחים במטרה צור קשר

בחירת התיקים, הפרויקטים והלקוחות
במטרה הנה סלקטיבית ובררנית ואין אנו מתחייבים מראש לטפל בכל מקרה